Para 1'

MadFit zaprasza nas na trening z partnerem.

Para 3'

BodyFit By Amy zaprasza nas na trening z partnerem.

Para 5'

nourishmovelove zaprasza nas na trening z partnerem.

Para 2'

MadFit zaprasza nas na trening z partnerem.

Para 4'

Bowflex zaprasza nas na trening z partnerem.

Para 6'

BeFiT zaprasza nas na trening z partnerem.