Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki

27.11.2016 Złockie

foto Piotr Jabłoński