Zgrupowanie w Muszynie 2019

Zgrupowanie szkoleniowe w Muszynie - termin 12.01-24.01 (od obiadu do śniadania).

Zawodnicy uczestniczący w akcji szkoleniowej muszą posiadać następujące dokumenty:

- aktualną kartę zdrowia sportowca - wszyscy;

- zgodę rodziców - wszyscy niepełnoletni;

- oświadczenie zawodnika MZLA - wszyscy;

- oświadczenie zawodnika MZSKF - młodzicy;

- oświadczenie zawodnika PZLA - ZKN.

W związku z decyzją Zarządu Małopolskiego Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej o braku możliwości realizacji szkolenia KWM w okresie ferii, Zarząd Małopolskiego Zwiążku Lekkiej Atletyki podjął decyzję o realizacji zadania w ramach działań własnych. Koszt realizacji zadania na koszt rodziców oraz Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym KWM

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie KWM

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym ZKN

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym - MZLA (zawodnicy WKS Wawel)

Lista zawodników powołanych na zgrupowanie ZKN

Lista zawodników dodatkowo powołanych na zgrupowanie MZLA

Lista zawodników dodatkowo powołanych na zgrupowanie MZLA - (zawodnicy WKS Wawel)

Lista uczestników zgrupowania Młodziezowych spotkań z lekką atletyką