Zdolność do uprawiania sportu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Dobra wiadomość dla klubów sportowych, trenerów i rodziców - jest decyzja o szybszej ścieżce wyrobienia "karty zdrowia sportowca".

Rozporządzenie Ministra Zdrowia