Stypendia sportowe - 2019

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie poinformować, że planowany jest program stypendialny dla reprezentanów klubów województwa małopolskiego członków kadry narodowej posiadających obywatelstwo polskie w kategoriach wiekowych U18 – U20 - U23.

Podstawowymi warunkami ubiegania się o stypendia sportowe będą:

- członkostwo w kadrze narodowej;

- obywatelstwo polskie;

- wskazanie osiągniętego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium (zgodnie z regulaminem);

- dokument potwierdzający aktywne uczestnictwo w szkoleniu w ramach kadry narodowej wystawiony odpowiednio przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki dla Zaplecza Kadry Narodowej i Polski Związek Lekkiej Atletyki dla Kadry Narodowej;

- potwierdzone przez właściwy klub sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji programu szkolenia opracowanego przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki dla Zaplecza Kadry Narodowej i Polski Związek Lekkiej Atletyki dla Kadry Narodowej w ramach przygotowań do Systemu Sportu Młodzieżowego.

Wkrótce na stronie MZLA ukaże się pełna informacja