Zgrupowanie w Łodzi 2021

Zgrupowanie szkoleniowe w Łodzi w terminie: 06-16.01.2021.

Zbiórka: 9:00 parking przy Lidlu, al. Jana Pawła II

Wyjazd: 9:15 zmiana godziny zbiórka przy Lidlu !!!

Informacja o zgrupowaniu szkoleniowym MZLA i ZKN

Lista zawodników potwierdzonych MZLA

Zawodnicy uczestniczący w akcji muszą posiadać następujące dokumenty:

- ksero aktualnej karty zdrowia sportowca/ zaświadczenia;

- zgodę rodziców - wszyscy niepełnoletni zawodnicy.

Zgoda opiekuna lub rodzica zawodnika niepełnoletniego

Oświadczenie zawodnika pełnoletniego

Karta informacyjna zawodnika niepełnoletniego

Karta informacyjna zawodnika pełnoletniego

Oświadczenie PZLA - zawodnik niepełnoletni

Oświadczenie PZLA - zawodnik pełnoletni

Prośba do klubów, których zawodnicy będą uczestniczyć w akcji o zamieszczenie aktualnych kart zdrowia w panelu klubowym.

Informacja dla rodziców zawodników WKS Wawel, których dzieci będą uczestniczyć w akcji szkoleniowej w Łodzi o realizację dopłaty bezpośrednio do Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Treść dopłata do zgrupowania szkoleniowego w Łodzi w terminie 06-16.01.2021

Dopłata zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie MZLA.

Dane do przelewu:

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki; Al. Jana Pawła II 78/015; 31-571 Kraków

Pekao S.A. 67124047191111000051832160