Informacja dla klubów

Polski Związek Lekkiej Atletyki przekazuje informacje dotyczącą działań dla klubów w dobie wprowadzanych obostrzeń.

Warunkiem udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki jest posiadanie ważnej licencji klubowej oraz zawodniczej. Dokumenty poświadczające posiadanie licencji (tak klubowej jak i zawodniczej) każdy klub może wygenerować z systemu Starter PZLA.

Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu oraz we współzawodnictwie sportowym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jest posiadanie ważnej licencji zawodniczej i trenerskiej. Dokumenty poświadczające posiadanie licencji można wygenerować elektronicznie z bazy w systemie Starter PZLA lub profilu trenerskiego.

Informacja i załącznik dla klubów znajduje się na stronie internetowej PZLA

Szczegółowe obostrzenia znajdują się na stronie internetowej Ministertwa Sportu:

MSportu - 1 informacja