Informacja dla klubów 16.04

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki pragnie przekazać informacją dotyczącącą wprowadzanych zmian, które wchodzą w życie od 16 kwietnia 2021 roku.

Informacja na stronie MKDNiS - Informacja

Komunikat odnośnie prowadzenia zajęć treningowych w klubach od 16 kwietnia 2021.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 700) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546, 574, 617, 654 i 683) oraz komunikatami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pragniemy poinformować, że od dnia 16 kwietnia 2021 roku można organizować zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie zaznaczamy, iż prowadzenie zajęć treningowych możliwe jest wg. następującej zasady:

  • dla uczestników zajęć bez licencji PZLA - wyłącznie na obiektach sportowych na świeżym powietrzu oraz przy maksymalnie 25 osobach przebywających jednocześnie na danym obiekcie;
  • dla uczestników zajęć z licencją PZLA - zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób.

Od 16 kwietnia wraca możliwość organizacji i udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (minimum zawody kalendarzowe PZLA).