do pobrania

zgoda rodzica - opiekuna na akcje w 2021 roku - noweRuki i dokumenty do pobrania:

Nazwa imprezy 

Buty zatwierdzone przez World Athletics - na dzień 26 lutego 2021

Zgoda rodziców-opiekuna na akcje KWM w 2021 roku - nowy druk

Zgoda zawodnika pełnoletniego/ szkoleniowca MZSKF 2021

Karta informacyjna niepełnoletniego zawodnika KWM na akcje w 2021 roku - nowy druk

Zgoda rodziców-opiekuna na akcje MZLA w 2021 roku - nowy druk

Karta informacyjna niepełnoletniego zawodnika MZLA na akcje w 2021 roku - nowy druk

Oświadczenie pełnoletniego zawodnika MZLA na akcje w 2021 roku - nowy druk

Karta informacyjna pełnoletniego zawodnika na akcje w 2021 roku - nowy druk

Uzgodnienie Małopolski Związek Lekkiej Atletyki - Trener klubowy

Oświadczenie MZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych szkoleniowca

Oświadczenie MZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawodników - 2019

Oświadczenie MZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawodników - 2021

Oświadczenie MZSKF - zawodnik - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie MZSKF - trener - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie PZLA - zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zgoda rodziców - MZLA

Druk zgłoszeniowy GPK - Klub sportowy / Szkoła

Kartka startowa GPK

Regulamin refundacji kosztów przejazdu komisji sędziowskiej na zawody sportowe

Załącznik nr 1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu

Załącznik nr 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym

Załącznik nr 3. Oświadczenie o wysokości ceny biletu na określonej trasie przejazdu

Delegacja sędziowska 2020

Klauzula informacyjna sędziego 2020 - RODO