• Opublikowano: poniedziałek, 19 wrzesień 2016 15:04
  • Odsłony: 1314

 Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki - Kraków 31.07.2021

Data uchwały

Uchwała/ Informacja

22.06.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - uchwała o zwołaniu - 22.06.2021

30.06.2021

Poparcie kandydatory na Prezesa PZLA przez Zarząd Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki - uchwała dotycząca poparcia kandydatury Henryka Olszewskiego na Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

30.06.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - uchwała o trybie wyłaniania delegatów

30.06.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - podział mandatów

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - porządek obrad

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - regulamin obrad

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - regulamin wyborów Władz MZLA

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - regulamin wyborów Delegatów na KZS-W Delegatów PZLA

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2017-2020

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2017-2020 - finanse

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2017-2020 - WSDiM

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2017-2020 - imprezy

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2016-2020 - upowszechnianie i współzawodnictwo

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2017-2020 - licencje zawodnicze

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2017-2021 - licencje klubowe

31.07.2021

Walny Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Delegatów MZLA - sprawozdanie Zarządu MZLA 2021 - licencje zawodnicze

31.07.2021

Wytyczne dla organizatorów i uczestników Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Delegatów MZLA